TUS – zapisy ruszyły!

W czasie Treningu Umiejętności Społecznych w grupie pracujemy z dziećmi i młodzieżą, które doświadczają trudności społecznych.
Podczas zajęć uczymy się umiejętności niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu, kształtujemy akceptowane społecznie formy odreagowania emocjonalnego, a także doskonalimy relacje z drugim człowiekiem. 
Indywidualnie podchodzimy do metod terapeutycznych. Wnikliwie obserwujemy, pytamy i szukamy źródła problemu – wiemy, że nie istnieje uniwersalny schemat, w który można wpisać każde dziecko. 

Kogo obejmuje pomoc:
Dzieci i młodzież 5-16 lat w podziale na grupy wiekowe: 7-9, 10-12, 13-15 lat. 

 Prowadzące: Malwina Gąsiorowska, Katarzyna Morawska

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

.

Jak pracujemy:
W ramach całego cyklu spotkań oferujemy 2 konsultacje dla rodziców – pierwsza wstępna, druga podsumowująca. W razie potrzeby możliwe stworzenie modułu TUS wspierającego rodzica – więcej informacji u prowadzących.  
Zajęcia są prowadzone przez dwóch terapeutów jednocześnie.
Pierwszy krok w procesie pomocy to zawsze 1 lub 2 spotkania z rodzicem. Na takim spotkaniu rozmawiamy o problemach, które zauważyli u dziecka, o próbach radzenia sobie z nimi oraz o okolicznościach, w których dane zachowanie się nasila. Następnie organizujemy spotkanie z dzieckiem, abyśmy mogli rozpoznać rodzaj i stopień trudności (indywidualnie lub w grupie). Wyniki obserwacji pozwalają nam obrać kierunek opracowanych specjalnie dla dziecka działań i znaleźć dla dziecka grupę dopasowaną do jego wieku,  potrzeb i trudności

Pracujemy w 3 grupach: 
GRUPA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI ROZWOJOWYMI
W przypadku, gdy przedszkolak albo uczeń ma opóźnienia rozwojowe warto aby TUS odbywał się we współpracy z logopedą, terapeutą SI czy pedagogiem specjalnym. W tej grupie pomagamy m.in. dzieciom z całościowymi zaburzeniami rozwoju, spektrum autyzmu, z zespołem Downa lub z opóźnionym rozwojem psychoruchowym. Skupiamy się również na przyczynach, które są podłożem problemów z edukacją przyczyniając się nie tylko do poprawy wyników szkolnych, ale też wzrostu samooceny.

GRUPA DLA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI NATURY EMOCJONALNEJ ORAZ PRZEJAWIAJĄCYCH ZABURZENIA ZACHOWANIA
Symptomami takich problemów mogą być ataki agresji, używanie wulgarnego słownictwa, celowe drażnienie innych bądź odrzucenie rodziców i bunt w okresie dojrzewania. Trudności z panowaniem nad emocjami to problem wielu dzieci. Część z nich potrzebuje pomocy i wskazówek na trudnej drodze uczenia się prawidłowego wyładowywania złości, pokonywania lęku czy zawstydzenia.

GRUPA DLA DZIECI WYCOFANYCH SPOŁECZNIE
Odrzucenie przez grupę rówieśniczą czy trudności z nawiązywaniem przyjaźni to problemy, które w dużym stopniu wpływają na poczucie wartości zarówno dziecka, jak i nastolatka. Zajęcia prowadzone w ramach TUS-u często przynoszą ulgę dzieciom lub nastolatkom, które nie potrafią przystosować się do przedszkola, nowej szkoły, sytuacji oraz którym ciężko jest przełamać bariery komunikacyjne w swoim otoczeniu.

Liczba osób:
od 4 do 8 osób w grupie.

Częstotliwość i długość spotkań:
1 raz w tygodniu, 10  spotkań w ramach jednego cyklu.

Opłata:
60 minut ( w przypadku młodszych dzieci), cena 50 złotych.
90 minut (starsze grupy), cena 65 złotych.

Skip to content