Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Cel:
– dostarczenie wiedzy na temat możliwości edukacyjnych i rodzajach szkół ponadpodstawowych, 
– pomoc w diagnozowaniu mocnych stron, preferencji zawodowych, zainteresowań oraz umiejętności, 
– dostarczenie wiedzy z zakresu różnorodnych zawodów, 
– prezentowanie pomocnych stron zawodowoznawczych, 
– wykonywanie Wielowymiarowego Kwestionariusza Preferencji, 
– dostarczenie wiedzy z zakresu pisania dokumentów aplikacyjnych.

Komu możemy pomóc:
Młodzieży zastanawiającej się jaką szkołę ponadpodstawową wybrać, młodzieży ze szkół średnich, młodym ludziom zastanawiających się nad wyborem zawodu. Nastolatkom, którzy nie są pewni, w których obszarach są uzdolnieni oraz co ich interesuje i w jakiej dziedzinie chcą się rozwijać. 

Jak pracujemy:
Celem jest naprowadzanie, pomoc w poznaniu siebie, swoich mocnych stron i obszaru zainteresowań – nie zaś podejmowanie decyzji za kogoś. Pierwszym etapem takiej pomocy jest wywiad, rozmowa i dostarczenie wiedzy jak wygląda edukacja w realiach naszego kraju. Kolejny etap to wspólne przyglądanie się, zastanowienie w jakiej szkole bądź zawodzie młody człowiek byłby najszczęśliwszy i spełniony.

Liczba osób:  konsultacje indywidualne, 60 min/spotkanie.
Cena – 70 złotych.

Częstotliwość i długość spotkań: sugerowane są 2 spotkania, aczkolwiek wszystko zależy od indywidualnego przypadku.

Prowadząca: Marta Żołyniak

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
– wsparcie w procesie rozwoju osobistego,
– nabycie umiejętności komunikacyjnych,
– wzrost poczucia własnej wartości,
– zwiększenie pewność siebie, 
– lepsze zarządzanie sobą w czasie, 
– pomoc w planowaniu edukacji i ustanawianiu priorytetów zadaniowych, 
– zdobycie umiejętności wyznaczania i realizacji celów,
– odkrycie mocnych stron i zainteresowań, 
– rozwój potencjału i talentów, 
– wzmacnianie motywacji zadaniowej, 
– nabycie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, 
– wsparcie w zakresie funkcjonowania społecznego i umiejętności społecznych.

Kogo obejmuje pomoc:
Dzieci i młodzież szkolną od 10 roku życia.

Jak pracujemy:
Indywidualne zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Zapewniają spersonalizowane podejście i podążanie za potrzebami uczestnika. Polegają na wykorzystaniu technik, metod i ćwiczeń wzmacniających rozwój osobisty uczestnika, ale przede wszystkim umożliwiają nawiązanie indywidualnej relacji wspierającej całościowy rozwój funkcjonowania dziecka. Umożliwiają omówienie pojawiających się aktualnych problemów uczestników i poszukiwania optymalnych do nich rozwiązań.
Dzięki wsparciu tutora można liczyć na polepszenie funkcjonowania z zakresu: 

  • rozwoju osobistego,
  • umiejętności społecznych,
  • radzenia sobie z emocjami, 
  • umiejętności komunikacyjnych,
  • efektywnej nauki,
  • wzmacniania motywacji,
  • podejmowania decyzji.

Liczba osób: zajęcia indywidualne.

Częstotliwość i długość spotkań: 60 minut raz w tygodniu.
Cena 100 złotych.

Prowadzący: Łukasz Kuryło, Agnieszka Ważyńska

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
– zaznajomienie uczniów z funkcją pamięci,
– nabycie umiejętności planowania, organizacji zadań oraz zarządzania sobą w czasie,
– zwiększenie umiejętności koncentracji uwagi,
– nauka podnoszenia motywacji wewnętrznej do pracy i działania na rzecz własnego rozwoju, 
– zdobycie alternatywnych umiejętności uczenia się, będących atrakcyjną formą indywidualnego rozwoju, 
– zapoznanie z technikami wspomagającymi proces uczenia się i zapamiętywania, 
– poznanie metod wspomagających funkcję czytania, 
– poznanie technik tworzenia skutecznych notatek.

Kogo obejmuje pomoc:
Zajęcia skierowane są dla dzieci (od 4 klasy szkoły podstawowej) oraz młodzieży ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Jak pracujemy: 
“Trening umiejętności efektywnego uczenia się” pomaga uczniom w procesie uczenia się pokazując go w sposób atrakcyjny i ciekawy dla uczestników. Na początkowym etapie wiąże się z poznaniem mechanizmów funkcjonowania pamięci i wykorzystania wiedzy w praktycznym planowaniu zadań, organizacji pracy, tworzeniu warunków do nauki. Kolejnym etapem jest trening poznawczy związany z ćwiczeniem logicznego myślenia, koncentracji uwagi, kreatywności, spostrzegawczości i wyobraźni. Ostatnim etapem jest poznanie technik efektywnego uczenia się i zapamiętywania pozwalających na szybsze zdobywanie wiedzy, łączenie jej w łatwiejsze do wydobycia z pamięci informacje oraz skuteczne i długotrwałe zapamiętywanie.

Liczba osób: grupowe (do 10 osób) i indywidualne.

Częstotliwość i długość spotkań:  
Grupowy – 10 spotkań x 90 minut raz w tygodniu. Cena 100 złotych za godzinę.
Indywidualny – 20 spotkań x 60 minut raz w tygodniu. Cena 60 złotych za godzinę.

Prowadzący: Łukasz Kuryło

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Skip to content