Doradztwo edukacyjno – zawodowe

Cel:
– wsparcie w procesie rozwoju osobistego,
– nabycie umiejętności komunikacyjnych,
– wzrost poczucia własnej wartości,
– zwiększenie pewność siebie, 
– lepsze zarządzanie sobą w czasie, 
– pomoc w planowaniu edukacji i ustanawianiu priorytetów zadaniowych, 
– zdobycie umiejętności wyznaczania i realizacji celów,
– odkrycie mocnych stron i zainteresowań, 
– rozwój potencjału i talentów, 
– wzmacnianie motywacji zadaniowej, 
– nabycie umiejętności rozwiązywania trudnych sytuacji, 
– wsparcie w zakresie funkcjonowania społecznego i umiejętności społecznych.

Kogo obejmuje pomoc:
Dzieci i młodzież szkolną od 10 roku życia.

Jak pracujemy:
Indywidualne zajęcia dostosowane są do potrzeb i możliwości dziecka. Zapewniają spersonalizowane podejście i podążanie za potrzebami uczestnika. Polegają na wykorzystaniu technik, metod i ćwiczeń wzmacniających rozwój osobisty uczestnika, ale przede wszystkim umożliwiają nawiązanie indywidualnej relacji wspierającej całościowy rozwój funkcjonowania dziecka. Umożliwiają omówienie pojawiających się aktualnych problemów uczestników i poszukiwania optymalnych do nich rozwiązań.
Dzięki wsparciu tutora można liczyć na polepszenie funkcjonowania z zakresu: 

  • rozwoju osobistego,
  • umiejętności społecznych,
  • radzenia sobie z emocjami, 
  • umiejętności komunikacyjnych,
  • efektywnej nauki,
  • wzmacniania motywacji,
  • podejmowania decyzji.

Liczba osób: zajęcia indywidualne.

Częstotliwość i długość spotkań: 60 minut raz w tygodniu.
Cena 100 złotych.

Prowadzący: Łukasz Kuryło

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Cel:
– zaznajomienie uczniów z funkcją pamięci,
– nabycie umiejętności planowania, organizacji zadań oraz zarządzania sobą w czasie,
– zwiększenie umiejętności koncentracji uwagi,
– nauka podnoszenia motywacji wewnętrznej do pracy i działania na rzecz własnego rozwoju, 
– zdobycie alternatywnych umiejętności uczenia się, będących atrakcyjną formą indywidualnego rozwoju, 
– zapoznanie z technikami wspomagającymi proces uczenia się i zapamiętywania, 
– poznanie metod wspomagających funkcję czytania, 
– poznanie technik tworzenia skutecznych notatek.

Kogo obejmuje pomoc:
Zajęcia skierowane są dla dzieci (od 4 klasy szkoły podstawowej) oraz młodzieży ze szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

Jak pracujemy: 
“Trening umiejętności efektywnego uczenia się” pomaga uczniom w procesie uczenia się pokazując go w sposób atrakcyjny i ciekawy dla uczestników. Na początkowym etapie wiąże się z poznaniem mechanizmów funkcjonowania pamięci i wykorzystania wiedzy w praktycznym planowaniu zadań, organizacji pracy, tworzeniu warunków do nauki. Kolejnym etapem jest trening poznawczy związany z ćwiczeniem logicznego myślenia, koncentracji uwagi, kreatywności, spostrzegawczości i wyobraźni. Ostatnim etapem jest poznanie technik efektywnego uczenia się i zapamiętywania pozwalających na szybsze zdobywanie wiedzy, łączenie jej w łatwiejsze do wydobycia z pamięci informacje oraz skuteczne i długotrwałe zapamiętywanie.

Liczba osób: grupowe (do 10 osób) i indywidualne.

Częstotliwość i długość spotkań:  
Grupowy – 10 spotkań x 90 minut raz w tygodniu. Cena 100 złotych za godzinę.
Indywidualny – 20 spotkań x 60 minut raz w tygodniu. Cena 60 złotych za godzinę.

Prowadzący: Łukasz Kuryło

Zapraszamy do formularza zgłoszeniowego

Skip to content