FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Jak umówić się na wizytę w Poradni? 

  1. Wypełnij i wyślij Formularz zgłoszeniowy.
  2. W przeciągu dwóch dni roboczych odezwie się do Ciebie prowadzący w celu umówienia terminu wizyty. 
  3. Dokonaj wpłaty na konto:
    Instytut Dobrej Edukacji, nr konta: 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A.
  4. Tytułem: PPP w Jabłonnie + zajęcia (nazwa zajęć), imię i nazwisko uczestnika.
  5. Przed wizytą należy okazać potwierdzenie wpłaty. 

Jaka jest organizacja pracy w Poradni w czasie COVID -19? 

Zajęcia terapeutyczne oraz spotkania diagnostyczne z dziećmi odbywają się stacjonarnie w Bazie 2 przy ulicy Chotomowskiej 88 w Jabłonnie.
Konsultacje wychowawcze, wywiad rozwojowy oraz omówienie diagnozy odbywają się podczas spotkań online w wykorzystaniem platformy Google Meet.

Podczas wizyty stacjonarnej obowiązują procedury epidemiologiczne.

Skip to content