CENNIK

NAZWA ZAJĘĆ CZAS TRWANIA CENNIK
DZIECI
Trening umiejętności społecznych 90 min 100 zł
Terapia ręki 60 min 90 zł
Terapia logopedyczna 45 min 120 zł
Terapia pedagogiczna 60 min 90 zł
Terapia kognitywna Instrumental Enrichment 60 min 120 zł
Terapia psychologiczna 60 min 120 zł

Trening umiejętności efektywnego uczenia się
(grupowy i indywidualny)

indywidualny 50 minut
grupowy 90 min – 10 spotkań
100 zł
60 zł/90 min
Mentoring 50 min 120 zł
Konsultacja psychologiczna 60 min 120 zł
Terapia psychologiczno – pedagogiczna dla spektrum 60 min 120 zł
Diagnoza psychologiczna – pedagogiczna Konsultacja psychologiczna 60 min 
Diagnoza psychologiczna 60 – 90 minut
Diagnoza pedagogiczna  60 minut 
Konsultacja, na której następuje omówienie diagnozy i przekazanie opinii 60 minut
120 zł/spotkanie
Diagnoza logopedyczna/neurologopedyczna 60-90 min 200 zł
RODZICE

Warsztaty umiejętności wychowawczych
dla rodziców dzieci młodszych pt.
“Jak z miłościąi szacunkiem wyznaczać dziecku granice”

14h (7 spotkań x 2h) 350 zł

Warsztat umiejętności wychowawczych
dla rodziców dzieci starszych
“Trening Odważnych Rozwiązań”

14h (7 spotkań x 2h) 350 zł

Zajęcia edukacyjne dla rodziców,
lub nauczycieli z zakresu podejmowania
działań interwencyjnych

10h (5 spotkania x 2h) 350 zł
Konsultacje wychowawcze 50 min 120 zł
Skip to content