KADRA Punktu Konsultacyjnego


 


Karolina Baurycza- koordynatorka Punktu Konsultacyjnego Poradni IDE, psycholog, terapeuta kognitywny.
W swojej pracy terapeutycznej nauczyłam się, że nie da się spotkać dwojga takich samych dzieci. To spostrzeżenie pomogło mi uwolnić się od wszelkiego kategoryzowania. Podążanie za potrzebami dziecka, indywidualne dopasowanie metod i technik terapeutycznych jest dla mnie podstawą pracy. Atmosfera bezpieczeństwa i zrozumienia pomaga mi budować relację z dzieckiem, która jest niezbędna do pracy z dzieckiem. 
Ukończyłam Wydział Psychologii UW oraz studia podyplomowe Diagnostyki Psychologicznej w Instytucie Psychologii UG. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkole, przedszkolu oraz poradni, jak  również w fundacji zajmującej się wspieraniem dzieci z trudnościami rozwojowymi. Pracuję z dziećmi z Całościowymi  Zaburzeniami Rozwoju, ADHD, trudnościami w rozwoju poznawczym  i emocjonalnym. Posiadam również uprawnienia do prowadzenia terapii trudności szkolnych metodą Instrumental Enrichment. Od kiedy jestem mamą, w zakresie moich zainteresowań znalazł się rozwój  dzieci i wyzwania, które rodzice napotykają na jego poszczególnych etapach. Udzielam porad wychowawczych, pomagam rozwiewać wątpliwości związane z rozwojem dziecka, prowadzę warsztaty umiejętności rodzicielskich.


Łukasz Kuryło – pedagog resocjalizacyjny i specjalny, trener Treningu Zastępowania Agresji i TUS, terapeuta ręki, praktyk Dialogu Motywującego.
Dzięki zrozumieniu drugiej osoby łatwiej jest mi budować bliskie relacje, które są dla mnie fundamentem do skutecznej i trwałej pracy z podopiecznymi. Dlatego zależy mi na poznaniu świata młodego człowieka. Najważniejsza podczas pracy jest dla mnie autentyczność, ukierunkowywanie i zaangażowanie.
Od ponad 10 lat pracuję z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Zdobywałem doświadczenie będąc w roli wychowawcy, pedagoga w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, trenera warsztatów, czy też pedagoga i mentora szkolnego. Lata pracy POMAGACZA pomogły mi posiąść bogate narzędzia do pomocy w różnych sytuacjach życiowych. Oprócz zdobytego wykształcenia ukończyłem wiele przydatnych w pracy z drugim człowiekiem szkoleń i kursów, m.in. w zakresie “Dialogu Motywującego”, “Mediacji”, “Terapii ręki”, czy “Umiejętności wychowawczych”. Jestem również Certyfikowanym Trenerem “Treningu Zastępowania Agresji”. Dodatkowo stworzyłem autorski programu “Trening Odważnych Rozwiązań – TOR”, na podstawie którego prowadzę warsztaty z odważnej i stanowczej komunikacji.


Katarzyna Morawska – pedagog, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, praktyk Dialogu Motywującego.
Determinacja  i empatia – to dwie cechy które mnie definiują. 
Zawsze szukam najlepszych rozwiązań, staram się być specjalistą w tym co robię, doskonalę swoje umiejętności. Staram się by moi podopieczni czuli się wartościowi, ważni i bezpieczni. Uważam, że to podstawa do owocnej pracy, w której dzieci mogą się rozwijać. Pracując z dziećmi zamiast oceniać, patrzę głębiej, próbuję zrozumieć potrzeby, problemy i dostrzec potencjał. 
 Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi.  W trakcie swojej ścieżki zawodowej odbyłam wiele szkoleń. Między innymi z zakresu “Bajkoterapii”, “Treningu Umiejętności Społecznych”, “Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”,” Diagnozy funkcjonalnej umiejętności dziecka z wykorzystaniem testu PEP-R” czy “Pracy z Przestrzeni Serca”. Były one dla mnie bodźcem do jeszcze lepszej pracy z dziećmi, która stała się moją pasją.


Malwina Gąsiorowska – pedagog specjalny.
W  swojej pracy staram się angażować nie tylko w trudności dzieci, ale towarzyszyć im tak “po prostu” – we wszystkim, co jest dla nich ważne.  W każdym małym i dużym człowieku drzemie potencjał,  to on jest celem moich poszukiwań i motorem do dalszych działań. 
Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna – pedagogika niepełnosprawnych intelektualnie, terapia pedagogiczna, edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną.
Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobywałam w szkołach specjalnych m.in. dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, w placówkach dla dzieci z wadami wzroku i słuchu,  w przedszkolach integracyjnych, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych.
 
 
 

 

Skip to content