Wakacje z emocjami!

Mijający rok szkolny był czasem trudnym dla dzieci i młodzieży. Długotrwała izolacja spowodowała, że naturalna dotąd umiejętność współpracy z rówieśnikami stała się sporym wyzwaniem. Wysoki poziom frustracji sprawia, że dzieciom trudno jest zrozumieć, co się z nimi dzieje, z jednej strony odczuwają silną potrzebę kontaktu z rówieśnikami, z drugiej wydarzają się konflikty. 

Mamy na to receptę – Wakacje z emocjami!
Turnus wakacyjny ma na celu rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych ze szczególną koncentracją na relacjach z rówieśnikami, komunikowaniu potrzeb, identyfikowaniu emocji. Dodatkowo w trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym jest higiena cyfrowa i dlaczego jest tak ważna oraz jak o nią dbać.
Zajęcia będą również wykorzystywać pracę z ciałem z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne oraz technik relaksacyjnych, pomocnych w budowaniu strategii regulacji emocji. 

Termin:
12 – 16 lipca 2021roku, w godzinach 9:00 – 14:00

W programie:
1. Trening Umiejętności Społecznych ukierunkowany na rozwijanie umiejętności społecznych, takich jak wyrażanie i regulowanie emocji, komunikowanie własnych potrzeb, współpracę w grupach i rozwiązywanie konfliktów.
2. Zajęcia prowadzone Metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne.
3. Zajęcia z psychologiem z zakresu utrzymywania higieny cyfrowej – rozwijające umiejętność odpowiedniego korzystania z Internetu oraz zachowania równowagi pomiędzy czasem online, a offline. Uczestnicy dowiedzą się również jakie emocje nimi kierują, za jakie zachowania odpowiadają i w jaki sposób mogą sobie z nimi poradzić tak, aby nawiązywać odpowiednie relacje z innymi. 

Uczestnicy:
Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-10 lat (uczniów klas 1-4).

Zapisy:
Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza.
Po wypełnieniu formularza w ciągu dwóch dni roboczych skontaktujemy się z Państwem i ustalimy termin spotkania, na którym omówimy szczegóły funkcjonowania dziecka oraz dokonamy klasyfikacji do grupy. 

Miejsce odbywania zajęć:
Punkt Konsultacyjny Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Akademii Dobrej Edukacji,
Jabłonna, Chotomowska 88 (Baza 2)

Koszt:
300 zł – dla dzieci uczących się w ADE.
400 zł – dla dzieci spoza ADE.
Wpłaty prosimy kierować na konto 29 1240 1242 1111 0010 6988 3580 z adnotacją “Wakacje z emocjami”, w terminie 3 dni od informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia.

Prowadzący zajęcia:
Karolina Baurycza, Katarzyna Morawska, Malwina Gąsiorowska, Aleksandra Posobiec


Skip to content