Wakacje z emocjami – kolejna edycja!

Powrót do codzienności po wakacjach wiąże się dla naszych dzieci z wieloma wyzwaniami. Akceptacja towarzyszących temu emocji nierzadko dostarczają im wielu trudności i są dla nich źródłem stresu.

Wakacje z emocjami pomogą dzieciom w bezpiecznym, wrześniowym starcie, jak również pozwolą doświadczyć pozytywnych relacji z innymi. Pomożemy dzieciom w  rozwijaniu ich umiejętności i zdobyciu ciekawych, wakacyjnych wspomnień!

Turnus wakacyjny ma na celu rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych ze szczególną koncentracją na relacjach z rówieśnikami, komunikowaniu potrzeb, identyfikowaniu emocji.                                                                                                                                                 
Poza codziennymi Treningami Umiejętności Społecznych dzieci będą regularnie uczestniczyły w zajęciach z robotyki, podczas których ćwiczą logiczne myślenie i planowanie, a także uczą się podejmowania decyzji współpracując z innymi oraz pracy zespołowej. Dodatkową korzyścią, na którą warto zwrócić uwagę jest wykorzystywanie elementów języka angielskiego w trakcie zajęć. W tej edycji programu znajdzie się również strefa open space, podczas której dzieci codziennie będą mogły korzystać z różnych form aktywności i rozwijać swoje zainteresowania pod okiem naszych mentorów. Będą to m.in. warsztaty kreatywnego pisania, sensoplastyka, warsztaty samoregulacji, zajęcia z montażu filmowego, czy plener malarski.

Termin: 08 – 12 sierpnia 2022 roku, w godzinach 9:00 – 14:00

Uczestnicy: Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 5-11 lat. Będą odbywały się w podziale na grupy wiekowe. 

Zapisy: Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza.
Po wypełnieniu formularza w ciągu dwóch dni roboczych skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółów funkcjonowania dziecka oraz dokonamy klasyfikacji do grupy. 

Miejsce odbywania zajęć: Punkt Konsultacyjny Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Akademii Dobrej Edukacji, Jabłonna, Chotomowska 88 (Baza 2)

Koszt: 450 zł – dla dzieci uczących się w ADE, 550 zł – dla dzieci spoza ADE.

Wpłaty prosimy kierować na konto 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A. z adnotacją „Wakacje z emocjami”.          Warunkiem ostatecznej klasyfikacji do grupy jest uiszczenie opłaty w terminie 3 dni od informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia. 

Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca, ilość miejsc jest ograniczona.

(Dokładny program i rozkład zajęć przedstawimy po zakończeniu rekrutacji do grup.)

Skip to content