Wakacje z emocjami – zapisy do trzeciej edycji

Wakacje z emocjami – zapisy do trzeciej edycji

Nasze letnie turnusy terapeutyczne są szansą na rozwijanie wraz z dziećmi umiejętności, które pomogą im odnaleźć się w dynamicznym środowisku szkoły. Możliwość doświadczenia relacji z innymi dziećmi i dorosłymi w bezpiecznej przestrzeni uczy otwarcia na drugiego człowieka, wsłuchiwania się w potrzeby swoje i innych oraz regulowania wzajemnych interakcji.

Nasi wykwalifikowani, doświadczeni specjaliści, przygotowali zakres tematów do realizacji, w ramach którego dzieci dowiedzą się m.in.:

Jak odnaleźć swoje miejsce w grupie?

jakie role i postawy możemy spotkać w klasie? Jakie jest ich znaczenie? Jak wpływają na funkcjonowanie grupy?

Czym jest dokuczanie, wykluczanie etykietowanie? Skąd się bierze? Jak reagować?

Czy cyberbuylling jest niewidzialnym zagrożeniem?

Jak dbać o nasze wartości? Czym jest uważność na siebie i innych?

W tym roku do dołączenia do naszego zespołu zaprosiliśmy również Fundację Nowoczesnej Edukacji, która zajmie się prowadzeniem działań na dwóch obszarach: psychologiczno-pedagogicznym (TUS) oraz edukacyjnym (LEGOrobotyka).                                                                            

Podczas części robotycznej zadaniem uczestników będzie wspólne rozwiązywanie problemu programistyczno-konstrukcyjnego z pomocą pedagoga, który wspiera ich zachowania, przypomina rozwiązania ćwiczone na części TUS. Prowadzący mają okazję  wspierać dzieci w trudnych dla nich sytuacjach (np. przegrana, konieczność pójścia na kompromis, spokojne czekanie na swoją kolej, niepowodzenie w budowie lub programowaniu). Część robotyczna pozwala na  wykorzystanie nabytych umiejętności społecznych w praktyce oraz wspiera ich generalizację.

Poza codziennymi Treningami Umiejętności Społecznych dzieci będą regularnie uczestniczyły także w zajęciach psychoedukacyjnych i rozwijających, jodze i treningu uważności. Tegoroczną nowością jest także warsztat  Akademia Rodziców, prowadzony przez naszego psychologa. Codzienne spotkania będą podsumowaniem zagadnień tematycznych realizowanych na naszych zajęciach.  Dzięki temu rodzice i opiekunowie zyskają przestrzeń na wzajemną wymianę doświadczeń, konsultacje i nabycie umiejętności, które pomogą dzieciom na generalizowanie umiejętności zdobytych w czasie turnusu w środowisku domowym.

Dokładny program i rozkład zajęć przedstawimy po zakończeniu rekrutacji do grup.

Termin:

07 – 11 sierpnia 2023 roku, w godzinach 9:00 – 14:00

Uczestnicy:

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-13 lat. Będą odbywały się w podziale na grupy wiekowe. 

Zapisy:

Chętnych zapraszamy do wypełnienia formularza.

Po wypełnieniu formularza w ciągu dwóch dni roboczych skontaktujemy się z Państwem w celu omówienia szczegółów funkcjonowania dziecka oraz dokonamy klasyfikacji do grupy. 

Miejsce odbywania zajęć:

Punkt Konsultacyjny Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Akademii Dobrej Edukacji,

Jabłonna, ul. Chotomowska 88 (Baza 2)

Koszt:

700 zł – dla dzieci uczących się w ADE.

800 zł – dla dzieci spoza ADE.

(opłaty za posiłki nie są wliczone w koszta)

Wpłaty prosimy kierować na konto 82 1240 1242 1111 0010 6607 6152, Bank Pekao S.A. z adnotacją „Wakacje z emocjami”.                                                      

Warunkiem ostatecznej klasyfikacji do grupy jest uiszczenie opłaty w terminie 3 dni od informacji o zakwalifikowaniu na zajęcia. 

Zgłoszenia przyjmujemy do końca czerwca, ilość miejsc jest ograniczona.

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie
Skip to content