EDUKACJA W SZKOLE

Akademia Dobrej Edukacji to wyjątkowa szkoła, w której nauka nie przebiega według sztywnych schematów. Stawiamy na różnorodność stosując nowoczesne metody i formy pracy, uczymy w grupach różnowiekowych, indywidualizujemy ścieżki edukacyjne. Nie stosujemy stopni w ocenianiu, wzmacniamy wewnętrzną motywację. Sprawiamy, że uczniowie odkrywają swoje pasje i samodzielnie działają. Każde dziecko znajdzie w ADE przyjazną przestrzeń do rozwoju i zabawy.

Zapraszamy wszystkich, którzy pragną edukacji nowoczesnej, nastawionej na indywidualny rozwój, ale również doceniających znaczenie kompetencji społecznych, umiejętności współpracy i współdziałania.

Podstawowym kryterium przyjęcia ucznia jest określenie, w jakim stopniu ADE jest w stanie zaspokoić potrzeby dziecka, czy jest w stanie przyczynić się do jego rozwoju i czy koncepcja pracy naszej Akademii jest akceptowana przez rodziców.

Formuła rekrutacji zakłada kolejne elementy:

  1. wypełnienie formularza kontaktowego na stronie szkoły, na tej podstawie kontaktujemy się zainteresowanym rodzicem i umawiamy na spotkanie. Wysłanie formularza jest zgłoszeniem zainteresowania, nie zobowiązuje rodzica do zapisania dziecka do szkoły, tę decyzję podejmuje się po rozmowie,
  2. rozmowa wstępna z rodzicami, po której dziecko bierze udział w dniach próbnych – w przypadku, gdy takie ustalono,
  3. udział w dniach próbnych – ich celem jest poznanie dziecka i jego potrzeb oraz przybliżenie naszego sposobu pracy,
  4. wspólne podsumowanie udziału w dniach próbnych (upewnienie się, że obie strony są świadome swoich oczekiwań, potrzeb i warunków współpracy),
  5. w przypadku pozytywnego wyniku rekrutacji, rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej ADE i podpisują umowę o kształcenie.

Uwaga!
Prowadzimy rekrutację do Akademii w sposób maksymalnie elastyczny – poprzez rozmowy telefoniczne i on-line (Google Meet, komunikator fb, skype, itp) oraz istotne skrócenie dni próbnych dzieci (do ustalenia podczas rozmowy).

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2020/2021
W tym roku szkolnym dysponujemy niewielką liczbą miejsc w klasach 0 i 1. Przyjęcia do klas starszych rozpatrywane są indywidualnie – w zależności od poziomu klasy.
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani edukacją dziecka w ADE zapraszamy do kontaktu i wypełnienia formularza zgłoszeniowego.

Rekrutacja uczniów na rok szkolny 2021/2022
Rekrutacja uczniów na kolejny rok szkolny trwa. Głównie posiadamy miejsca w grupie 0 i 1. Zachęcamy do wysyłania formularza zgłoszeniowego i wstępnej rozmowy. Podczas niej można bliżej poznać naszą pracę i ustalić dalsze szczegóły rekrutacyjne.

Edukacja Domowa
Jeśli jesteście Państwo zainteresowani tą formą nauki zapraszamy tutaj.

Informacja o opłatach:
Grupa 0 Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie:
– czesne  – 12 600 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 1 050 zł miesięcznie, rozłożone  na 10 rat – 1260 zł miesięcznie),
– wpisowe – 1 000 zł.

Szkoła Podstawowa  Akademia Dobrej Edukacji w Jabłonnie:
– czesne  – 12 600 zł za rok szkolny (rozłożone na 12 rat – 1 050 zł miesięcznie, rozłożone   na 10 rat – 1260 zł miesięcznie),
– wpisowe – 1 000 zł.

Dodatkowo 50 złotych w miesiącu na wyjazdy szkolne.

Możliwe zniżki:

  • za wpłatę czesnego za rok z góry – 5% czesnego,
  • za kolejne dziecko – 30czesnego,
  • Inne, uznaniowe – przyznawane zgodnie z Regulaminem opłat na uzasadniony wniosek rodziców lub opiekunów prawnych.


Zapraszamy do rozmowy:
Anna Nogaj
E-mail: anna.nogaj@dobraedukacja.edu.pl
Telefon: 885 100 242
Formularz zgłoszeniowy
Uwaga!
Wysłanie formularza jest zgłoszeniem zainteresowania, nie oznacza zapisania dziecka do szkoły, tę decyzję podejmuje się po rozmowie:)

Theme: Overlay by Kaira
Szkoła Podstawowa Akademii Dobrej Edukacji w Jabłonnie
Skip to content